Εταιρική Ταυτότητα

Όταν ξεκινάει μια ιδέα μιας επιχείρησης να δημιουργείται, τότε πρέπει ο επιχειρηματίας να μπει στη διαδικασία να της δημιουργήσει μια εταιρική ταυτότητα.  Η εταιρική ταυτότητα θα αντικατοπτρίζει τις υπηρεσίες ή τα αγαθά που θέλει ο επιχειρηματίας να παρέχει στους καταναλωτές. Άρα, είναι κατανοητό ότι η εταιρική ταυτότητα είναι καθοριστική για την εξέλιξη της επιχείρησης και το διαχωρισμό της από τους ανταγωνιστές της, όταν θα συστηθεί στους καταναλωτές.

Αρχίζοντας τη μελέτη για την εταιρική ταυτότητα, πρέπει πρώτα ο επιχειρηματίας να καθορίσει τους στόχους και τις αξίες που επιδιώκει με τη δημιουργία της επιχείρησης,  ώστε να γίνει πιο στοχευμένα η μελέτη αυτή. Εφόσον καθοριστούν αυτά, μετά θα εντοπιστεί το περιβάλλον στο οποίο θα συστηθεί καθώς και οι ανάγκες αυτής. Συνεπώς, η εταιρική ταυτότητα θα προσαρμοστεί στις ανάγκες αυτές, με σκοπό την ορθότερη παρουσίαση της επιχείρησης στους καταναλωτές.

Η εταιρική ταυτότητα θα πρέπει να εμπεριέχει όλα τα στοιχεία της προσωπικότητας του επιχειρηματία σε συνδυασμό με το τι θα παρέχει στους καταναλωτές. Επομένως, είναι διαφορετική η εταιρική ταυτότητα μιας υπηρεσίας από την εταιρική ταυτότητα ενός αγαθού. Επιπλέον, η εταιρική ταυτότητα μπορεί να εμπεριέχει και κάποιο σύνθημα με βάση το οποίο θα γίνεται πιο εύκολη η προώθηση της επιχείρησης.

Στη συνέχεια, η εταιρική ταυτότητα χρειάζεται απαραιτήτως και βοηθήματα για να παρουσιαστεί στους καταναλωτές. Ένα κομμάτι από την εταιρική ταυτότητα, είναι ο σχεδιασμός λογοτύπου της επιχείρησης για την καλύτερη και ευκολότερη διάδοσή της στους καταναλωτές. Στο σχεδιασμό λογοτύπου θα καθοριστούν τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται η εταιρική ταυτότητα, όπως τα εταιρικά χρώματα και τα τυπογραφικά στοιχεία.

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι η εταιρική ταυτότητα ολοκληρώνεται με τη δημιουργία έντυπων μέσων διάδοσης καθώς και ψηφιακών εφαρμογών.  Στα έντυπα μέσα περιλαμβάνονται οι κάρτες, φυλλάδια, φάκελοι καθώς και σημάνσεις στην ένδυση προσωπικού, ενώ στις ψηφιακές εφαρμογές η εταιρική ταυτότητα παρουσιάζεται με τη μορφή ιστοσελίδας, με παρουσία σε social media και με προσωποποιημένα emails.