Σχεδιασμός Λογοτύπου

Σε μια εποχή που οι ανάγκες των καταναλωτών αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς και οι επιχειρήσεις είναι πολλές, ο σχεδιασμός λογοτύπου για μια επιχείρηση είναι απαραίτητος.  Ο καταναλωτής, όταν ο σχεδιασμός λογοτύπου είναι κατασκευασμένος σωστά, μπορεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να κρατήσει στη μνήμη του το λογότυπο και να αναζητήσει την επιχείρηση, όταν τη χρειαστεί . […]

Εταιρική Ταυτότητα

Όταν ξεκινάει μια ιδέα μιας επιχείρησης να δημιουργείται, τότε πρέπει ο επιχειρηματίας να μπει στη διαδικασία να της δημιουργήσει μια εταιρική ταυτότητα.  Η εταιρική ταυτότητα θα αντικατοπτρίζει τις υπηρεσίες ή τα αγαθά που θέλει ο επιχειρηματίας να παρέχει στους καταναλωτές. Άρα, είναι κατανοητό ότι η εταιρική ταυτότητα είναι καθοριστική για την εξέλιξη της επιχείρησης και […]

Σχεδιασμός Συσκευασίας

Ο σχεδιασμός συσκευασίας για ένα προϊόν αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της προώθησης αυτού στο ευρύ κοινό. Η επιχείρηση και ο σχεδιασμός συσκευασίας έχουν άμεση σχέση και σαν αποτέλεσμα ο σχεδιασμός συσκευασίας μπορεί να βοηθήσει ή να καταστρέψει την εικόνα του προϊόντος και της επιχείρησης απέναντι στους καταναλωτές. Μέχρι ο καταναλωτής να επιλέξει το […]